תיבת טקסט: תרשימי EEG 
תיבת טקסט:  EEG הינו תרשים זרימה של גלי המוח ופעילותו החשמלית .
התרשים מושג באמצעות אלקטרודות המוצמדות לראש ומכשיר שמתרגם את גלי המוח בצורת גלים על נייר.
תיבת טקסט: תרשים זרימה רגיל  - מורכב מגלים סדירים 
תיבת טקסט: EEG נורמטיבי של ילדי אנגלמן הוא בלתי תקין ייחודי, בעל אמפליטודה גבוהה וזיז גל איטי
תיבת טקסט: תרשים זרימה ובו הפרעות מעת לעת
תיבת טקסט: תרשים זרימה ובו הפרעות מעת לעת

אפילפסיה באנגלמן

סוגי ההתקפים

תרשים EEG

תיפול תרופתי לאפילפסיה

דיאטה קטוגנית

מפת האתר