תיבת טקסט: סוגי ההתקפים האפילפטים
תיבת טקסט: קיימים כמה סוגים של התכווצויות. 
ילדי אנג'למן בד"כ סובלים משילוב של כמה סוגים. 
רוב ההתכווצויות הן קצרות, בין מספר שניות לדקות ספורות. התכווצות שאורכה יותר מ 60 דקות, מכונה "סטטוס". 
גם התכווצויות קצרות אך רבות בלי שתהא חזרה להכרה מלאה ביניהן, נחשבות "סטטוס". 
התקפי "התנתקות" (absence) (מכונים גם petit mal) קטעים רגעיים של התנתקות מן הסביבה ואבדן הכרה ללא פרכוס. סטטוס של התנתקות מצוי אצל ילדי אנג'למן אשר יכולים להיות נתונים במצב זה משך שעות עד חודשים. 
תיבת טקסט: סוגי התקפי האפילפסיה 
הידועים הם:
התקפי "התנתקות" (Absence) 
התקפי עוויתות Myoclonic)) 
התקפי נפילה (Drop)
התקפים טונים-קלוניים (Tonic Clonic)
התקפים חלקיים (Partial)
התקפים תגובתיים (Reflex)
תיבת טקסט: התקפי עוויתות myoclonic)) פרכוס של שריר אחד או קבוצת שרירים אחת. אם קיימים מספר פרכוסים, הם בדרך כלל בלתי סדירים ואקראיים. ייתכן והפרכוסים יהיו קלים או שתהייה התכווצות כללית של כל שרירי הגוף ומיד לאחריה קשיחות המלווה בבלבול ומבוכה. ילדים מסוימים סובלים מפרכוסים לעיתים כה קרובות שהם נתונים במצב של סטטוס התקפי עוויתות. 
התקפי נפילה (Drop) דומים להתקפי עוויתות. כאן תיתכן צניחה קלה של הראש, או נפילה אל הרצפה. כמובן שקיים במקרים אלו חשש של פגיעת ראש בשולחן וכדו' ללא אפשרות הגנה של הילדים על עצמם. משום כך, חייבים ילדים לא מעטים לחבוש קסדה. 
האטקסיה (ataxia) חוסר השליטה בשרירים הגורמת לאי היציבות ולתנועות הבלתי רצוניות האופייניות לילדי אנג'למן - איננה אפילפטית. גם הצחוק ללא גירוי המוכר כ"כ אצל ילדי אנג'למן איננו ביטוי של אפילפסיה. 
התקפים טונים-קלוניים (tonic clonic) המכונים גםgrand mal התקפים כללים המורכבים משני שלבים: בשלב הטוני, מאבד החולה את הכרתו ונופל, וגופו מתקשח. בשלב הקלוני, הגוף מתחיל לפרפר ולהתנועע. עם שוך ההתקף שבה בד"כ ההכרה באיטיות. לפעמים קודמת להתקף "אאורה" (תחושה מוזרה המלווה לפעמים בשינוי חום הגוף, מתח או צליל). לאחר ההתקף, הילד בדרך כלל שמוט וישנוני, אולם ייתכן שיהיה מבולבל ולוחמני. התקפים טונים-קלוניים מתמשכים יכולים לגרום נזק מוחי, עד כדי מוות, ובהחלט יש להתייחס אליהם כאל מצב חרום רפואי. 
התקפים חלקיים (partial) מלווים בדרך כלל בסיבוב בולט של העניים והראש לצד אחד. לפעמים הגוף כולו נוטה לאותו צד, או שהחולה הולך בסיבובים חוזרים לאותו הצד. בסוג כזה של התקפים, אין אבדן הכרה. כאשר התקף מסוג זה מלווה באבדן הכרה, הוא נקרא התקף חלקי מורכב. 
התקפים תגובתיים התקפים הבאים כתגובה לגירוי מסוים. התקפים אלו נדירים אך מצויים אצל ילדי אנג'למן. הם יכולים להיות מכל הסוגים המוזכרים לעיל, ולהופיע כתוצאה של רעש פתאומי (כגון צלצול טלפון!). ידוע גם שאצל ילדי אנג'למן לפעמים אכילת מזון או אף מחשבה על מזון מסוים עשויה להביא להתקף!
תיבת טקסט: התקפים שאינם נחשבים אפילפטיים
התקפי בהייה יכולים להיחשב בטעות כהתקפים אפילפטים. במקרים אלו הילד אינו מגיב לקריאת שמו, אך הוא כן יגיב למגע. התקף מסוג זה בד"כ מופיע כאשר הילד מרותק ומרוכז במשהו מעניין. ההבדל המשמעותי הוא שאין כאן שינוי במצב ההכרה של הילד. הוא פשוט אינו מקשיב!
כוראה הינה מחלת עצבים המלווה בתנועות קופצניות בלתי סדירות של שריר או קבוצת שרירים. לפעמים מצב מחלה זו כה חמור שההתקפים דומים להתקפי אפילפסיה. 
ילדי אנג'למן סובלים מרעדים ומתנועות קופצניות גם כאשר הם בריאים, ובהחלט יתכנו מצבים בהם יהיה קשה להבחין בין רעדים אלו לבין התקפים אפילפטיים אמיתיים. (יתכן וקיים קשר בין רעדים אלה לחלק מן התרופות שהם נוטלים). 
התקפי זעם - אלו מצויים בכל הילדים וביניהם גם בילדי אנג'למן. בדרך כלל ניתן למצוא גורם להתקף הזעם. 
בדכ יהיה הילד עייף אחרי התקף מסוג זה.

אפילפסיה באנגלמן

סוגי ההתקפים

תרשים EEG

תיפול תרופתי לאפילפסיה

דיאטה קטוגנית

מפת האתר