זכויות לבעלי תסמונת אנגלמן

תיבת טקסט: שני אתרים מומלצים וגדושי מידע בנושא  זכויות לכלל הנכים בישראל: 
מקום מיוחד ובפרט דף הזכויות
אגודה ישראלית לפיגור שכלי
תיבת טקסט: מדינת ישראל מכירה בקושי המיוחד של גידול ילד עם מוגבלויות ונכויות שונות. לשם כך נועדו ההטבות הניתנות עי משרדי הממשלה השונים. הנקודה הכואבת היא שהשגת ההטבות המגיעות לך עפ חוק כרוכה לרוב בקשיים וייסורים לא מעטים. ראשית, יכולות לעבור שנים מבלי שיהיה לילדך אבחון מוגדר מה שיקשה עליך מאד לקבל הטבות כלשהן. גם אחרי שקיבלת אבחון, ההטבות אינן ניתנות אוטומטית, אלא עליך יהיה לנחש לאן לפנות ומה לבקש (אנו מקווים שאתר זה יועיל לך גם בתחום זה). שנית, רשימת ההטבות משתנה מידי פעם ותלויה בחומרת מצבו של הילד הנכה. כמובן ההטבות בקופת חולים יכולות להשתנות מקופה לקופה.  
נסקור כאן בקצרה את ההטבות הידועות לנו: 
תיבת טקסט: בטוח לאומי -  גמלת נכות 
גמלה חודשית שניתנת באחריות של המוסד לביטוח לאומי. גובה הגמלה תלוי באחוזי הנכות שנקבעו לנכה עי הוועדה הרפואית של המוסד לבטוח לאומי. 
תיבת טקסט: הטבות וזכויות עיקריים: 
נקודות זיכוי נוספות במס הכנסה
גמלת ילד נכה
קצבת ניידות
הקלות בקופת חולים 
הנחה בארנונה 
הנחה בבזק 
חוק חינוך חובה מגיל 3 
תיבת טקסט: קופת חולים 
1. מבוטחים מסוימים זכאים לפטור מלא מתשלום תמורת ביקור אצל רופא, במכונים ובמרפאות חוץ.
2. משפחה שהוצאותיה ברבעון (שלושה חודשים בשנה) היו גבוהות מתקרת התשלומים, תזוכה בהפרש.
תיבת טקסט: תו נכה וחוק חנייה לנכה
בתנאים מסוימים, יוכל הורה לילד נכה לקבל תו נכה לרכב המשמש אותו בהסעת הנכה. תו זה יזכה אותו בחנייה במקומות המסומנים לנכים. ככ מעניק החוק זכות לנכה שקיבל "תו נכה" מהרשות, לחנות במקומות שהחנייה בהם אסורה בתנאים מסוימים. (ראה פירוט באתר מקום מיוחד)
תיבת טקסט: מס הכנסה
כל הורה לילד נכה, בעל הכנסה בכל גובה שהיא, זכאי לקבל 2 נקודות זיכוי נוספות ממס הכנסה. 
אין תקרה להכנסה הזכאית לזיכוי. התקרה המופיעה בתקנות מה הכנסה מתייחסת להכנסה של האדם עם המוגבלות (אם הוא עובד) ולא להכנסה של הוריו.
תיבת טקסט: בטוח לאומי -  קצבת ניידות
קצבה חודשית (או סיוע חד פעמי לרכישת כלי רכב) שניתנת באחריות של המוסד לביטוח לאומי. גובה הקצבה תלוי באחוזי הנכות שנקבעו לנכה עי הוועדה הרפואית של המוסד לבטוח לאומי. 
תיבת טקסט: הנחה בארנונה 
יתכן ואחוז ההנחה משתנה מרשות לרשות. יש לפנות לרשות המקומית.
תיבת טקסט: הנחה בבזק 
הנחה חודשית קבועה בקו טלפון אחד. יש לפנות לבזק.
תיבת טקסט: חוק חינוך חובה מגיל 3
בילדים רגילים חינוך חובה הוא החל מגיל 5. בין השאר, מחייב חוק זה כל רשות לחנך כל ילד במסגרת המתאימה לו.
 אם אין ברשות בה מתגורר הילד מסגרת מתאימה, על הרשות להסיע על חשבונה את הילד  למסגרת המתאימה 
ברשות אחרת קרובה.  עוד פרטים רבים בנושא חינוך מיוחד ראה באתר מקום מיוחד.

מהי תסמונת אנגלמן?

זכויות לבעלי תסמונת אנגלמן

על דר הרי אנגלמן זל

אפילפסיה באנגלמן

מפת האתר